Hakukohteet

Hakukohteet

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Nämä tekniikan alan korkeakoulut sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistossa on 12 000 perusopiskelijaa ja lähes 2500 jatko-opiskelijaa. Vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään noin 1200 uutta opiskelijaa.

aalto-yliopisto

 

Opiskelijaksi Aalto-yliopistoon

Arkkitehtuuri 
Automaatio- ja informaatioteknologia
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka
Kemian tekniikka
Kone- ja rakennustekniikka
Maisema-arkkitehtuuri 
Rakennettu ympäristö
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous

Tampereen yliopisto

Tekniikan koulutusala on yksi 1.1.2019 aloittavan Tampereen yliopiston kärkialoista. Tampereella diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijat saavat laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen ja mahdollisuudet hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolista koulutustarjontaa. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen hakukohteita DIA-yhteisvalinnassa on yhteensä 13. Teekkariyhteisön omalla Hervannan kampuksella aloittaa vuosittain noin 1200 opiskelijaa ja opiskelijat pääsevät hyödyntämään kansainvälisen kampuksen erinomaisia palveluita.

 

Tampereen yliopisto

 

Opiskelijaksi Tampereen yliopistoon

Arkkitehtuuri
Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

 

LUT-yliopisto

LUT-yliopisto  on tekniikan ja talouden yliopisto, jossa diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa kahdeksassa eri tekniikan koulutusohjelmassa. Tutkinto-opiskelijoita LUT:ssa on noin 5500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan vuosittain noin 750 uutta opiskelijaa.

undefined

 

Opiskelijaksi LUT-yliopistoon

 

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Arkkitehtuurin tiedekunta sekä Kaivannaisalan tiedekunta ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Tiedekunnat sijaitsevat Linnanmaan yliopistokampuksella. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita on yhteensä noin 2600 ja vuosittain hyväksytään yhteensä noin 450 uutta opiskelijaa.

undefined

 

Opiskelijaksi Oulun yliopistoon

Arkkitehtuuri
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka

 

Åbo Akademi

Turun keskustassa sijaitsevalla Åbo Akademilla on kaksi koulutusohjelmaa mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Teknillistieteellisen alan perustutkinto-opiskelijoita on noin 650 ja jatkotutkintoa opiskelevia noin 130. Vuosittain diplomi-insinöörikoulutuksiin hyväksytään noin 100 uutta opiskelijaa.

Åbo akademi

 

Opiskelijaksi Åbo Akademiin (Opetuskieli ruotsi)

 

Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietotekniikka
Kemian- ja prosessitekniikka

 

Turun yliopisto

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on noin 4 000 opiskelijaa ja uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain yli 500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia hakukohteita on kaksi. Tiedekunta sijaitsee Turun kaupungin keskustassa.

Turun yliopisto

 

Opiskelijaksi Turun yliopistoon

Biotekniikka
Tietotekniikka

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta DIA-valinnassa on mukana Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskelee noin 1 000 opiskelijaa ja vuosittain opintonsa aloittaa noin 200 uutta opiskelijaa. Yliopiston merikampus sijaitsee Palosaaren kaupunginosassa lähellä Vaasan kaupungin keskustaa

undefined

 

Opiskelijaksi Vaasan yliopistoon

Automaatio- ja tietotekniikka
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous