Hakukohteet

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

DIA-yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeisiin. Esimerkiksi hakija, jolla on lukihäiriö, voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Lisäaikaa voidaan myöntää arkkitehtuurivalintojen matematiikan ja maisema-arkkitehtuurin luonnontieteiden kokeeseen sekä diplomi-insinöörihakukohteiden valintakokeisiin. Lisäaikaa ei voida myöntää arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeisiin.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Rauhanturvajoukoissa palveleville on mahdollista järjestää valintakokeet ulkomailla, jos valintakokeet on mahdollista järjestää samanaikaisesti Suomessa järjestettävien kokeiden kanssa ja kokeiden valvonta voidaan hoitaa virkatyönä.

DIA-yhteisvalinnan erityisjärjestelyjä koskevat hakemukset tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä (hakulomake aukeaa 20.3.2019 klo 8.00).

Hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse hyvissä ajoissa ennen valintakokeita myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Hae erityisjärjestelyitä