Hakukohteet

Kansainvälisten yo-tutkintojen (IB, EB, RP/DIA) rinnastaminen suomalaiseen yo-tutkintoon

Alkupisteiden laskeminen DI-hakukohteissa
Alkupisteiden laskeminen arkkitehtuurin hakukohteissa

EB-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

 

YO-arvosana

L

E

M

C

B

A

EB, matematiikka

9,5-10

8,50-9,45

7,0-8,45

6,0-6,95

5,0-5,95

4,0-4,95

EB

9-10

8,0-8,95

7,0-7,95

6,0-6,95

5,0-5,95

4,0-4,95

 

 

EB

YO

1. kieli (L1)

Äidinkieli

2. kieli (L2)

2. kotimainen kieli, pitkä

3. kieli (L3)

Vieras kieli, pitkä

4. kieli (L4)

Vieras kieli, lyhyt

Filosofia

Muut reaaliaineet

Historia-maantieto

Muut reaaliaineet

Historia

Muut reaaliaineet

Maantieto

Muut reaaliaineet

Sosiologia

Muut reaaliaineet

Uskontotieto

Muut reaaliaineet

Biologia

Biologia

Fysiikka

Fysiikka

Kemia

Kemia

Matematiikka
Standard level (5 tuntia)

Pitkä matematiikka

Matematiikka
Elementary level (3 tuntia)

Lyhyt matematiikka

 

IB-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

 

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan vain aineryhmiin 1-5 kuuluvien aineiden arvosanat. Taideaineet sisältävää aineryhmää 6 ei huomioida.

YO-arvosana

L

E

M

C

B

A

IB-pisteet

7

6

5

4

3

2

 

 

IB

YO

RYHMÄ 1: opiskelijan äidinkieli

 

A-kieli – Oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli

Äidinkieli

RYHMÄ 2: vieraat kielet

 

Taso B (HL)

2. kotimainen kieli, pitkä 

Taso B (SL)

Vieras kieli, pitkä

Taso ab initio (SL)

Vieras kieli, lyhyt

RYHMÄ 3: yhteiskunnalliset aineet

 

Historia

Muut reaaliaineet

Taloustiede

Muut reaaliaineet

Maailmanpolitiikka

Muut reaaliaineet

RYHMÄ 4: luonnontieteet

 

Biologia

Biologia

Fysiikka

Fysiikka

Kemia

Kemia

RYHMÄ 5: matematiikka

 

Matematiikka HL & SL

Pitkä matematiikka

Mathematical studies

Lyhyt matematiikka

 

RP-/DIA-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

 

Reifeprüfung -tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet kohdasta "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E). (Tai vastaavasti kohdan II. Leistungen in der Abiturprüfung mukaan).

Koska kohdassa II. Leistungen in der Reifeprüfung ei ole kuin neljä ainetta, mutta alkupisteissä otetaan huomioon viisi ainetta, annetaan hakijalle lisäksi pisteitä vielä yhdestä oppiaineesta (paras keskiarvo)

Yo-arvosana L E M C B A
RP-/DIA-pisteet 13 - 15 10 - 12 8 - 9 7 - 8 5 - 6 4

RP/DIA

YO

Muttersprachliches Niveau

Äidinkieli

Toinen kieli

Äidinkieli

A-kieli

Vieras kieli, pitkä

B1-, B2- ja B3-kieli

Vieras kieli, lyhyt

Biologia

Biologia

Fysiikka

Fysiikka

Kemia

Kemia

Muu aine

Muut reaaliaineet

Matematiikka, pitkä

Pitkä matematiikka

Matematiikka

Lyhyt matematiikka