Haluan diplomi-insinööriksi

Todistusvalinta

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalinnan kiintiössä, tulee hänen osallistua valintakokeisiin. Jokaisen hakijan on kuitenkin ilmoittauduttava DI-valintakokeeseen, koska alkupistevalinnan tulosta ei voi ennakoida vielä hakuvaiheessa. Myös koepaikkakunta on ilmoitettava.

Todistusvalinnassa ovat mukana viimeistään keväällä 2019 tutkinnon valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti sekä EB- tai IB-tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai RP-/DIA-tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet.

Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C (IB-tutkinnon suorittaneilta vaadittu taso matematiikasta on HL tai SL ja kemiassa ja fysiikassa otetaan huomioon tasot SL ja HL. RP-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan, että aine on suoritettu osana tutkintoa [”Leistungen in der Reifeprüfung”]). Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa.

Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensimmäiseen DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Valinta tehdään alkupisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 26 pistettä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee matematiikan arvosana. Huom! Jos ensimmäisessä sijoittelussa tasapistetilanteessa toinen on ensikertalainen ja toinen ei, ensikertalainen menee aina ohi.

Hakukohteet Kynnysehdot  
   Mat.  Fys.  Kem.
Aalto-yliopisto      
Automaatio- ja informaatioteknologia E    
Bioinformaatioteknologia L    
Elektroniikka ja sähkötekniikka E    
Energia- ja ympäristötekniikka E E  
Kemian tekniikka  M M M
Kone- ja rakennustekniikka E E  
Rakennettu ympäristö E E  
Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L  
Tietotekniikka L    
Tuotantotalous L    
       
Tampereen yliopisto      
Automaatiotekniikka E E  
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Konetekniikka E E  
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E L L
Materiaalitekniikka E E M
Rakennustekniikka M M  
Sähkötekniikka M E  
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen M    
Tietotekniikka M E  
Tuotantotalous E    
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka E   L
       
LUT-yliopisto      
Energiatekniikka M C C
Kemiantekniikka M C C
Konetekniikka M C C
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka M C  
Sähkötekniikka M C C
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M C C
Ympäristötekniikka M C C
       
Oulun yliopisto      
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka M C C
Konetekniikka M C  
Prosessitekniikka M C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M C  
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M    
Ympäristötekniikka M C C
       
Åbo Akademi      
Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietotekniikka M C C
Kemian- ja prosessitekniikan koulutusohjelma M C C
       
Turun yliopisto      
Biotekniikka E   E
Tietotekniikka M    
       
Vaasan yliopisto      
Automaatio- ja tietotekniikka  
Sähkö- ja energiatekniikka  
Tuotantotalous M C  


Alkupisteiden laskeminen

Alkupisteitä laskettaessa otetaan huomioon ylioppilastutkinnon arvosanat. Lukion päättötodistuksesta ei saa pisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

Ylioppilastutkinnon arvosana  L E M C B A
Matematiikka, pitkä 7 6 5 4 3 2
Fysiikka 5 4 3 2 1  
Kemia 5 4 3 2 1  
Biologia  4 3 2 1    
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli*) 5 4 3 2 1  
Matematiikka, lyhyt 3 2 1      
2. kotimainen kieli, pitkä 4 3 2 1    
Vieras kieli, pitkä 4 3 2 1    
Muut reaaliaineet 3 2 1      
2. kotimainen kieli, keskipitkä 2 1        
Vieras kieli, lyhyt 2 1        
Vanha reaalikoe (ennen vuotta 2016) 6 5 4 3 2 1

 

Kv-ylioppilastutkintojen arvosanojen pisteytys 

Kansainvälisten yo-tutkintojen (IB, EB, RP/DIA) rinnastaminen suomalaiseen yo-tutkintoon 

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
EB 9-10 8,0 - 8,95 7,0 - 7,95 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
EB, matematiikka 9,5 - 10 8,50 - 9,45 7,0 - 8,45 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 13 - 15 10 - 12 8 - 9 7 5 - 6 4

 

Alkupistevalinnan tulokset julkaistaan pe 24.5.2019 klo 15.00.