Tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely

Tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019 Opintopolussa https://opintopolku.fi.

Voit tarkistaa valinnan tilanteen Opintopolun Oma opintopolku -palvelusta.

Paikan vastaanotto

Opiskelupaikka otetaan vastaan sähköisesti Opintopolussa viim. 8.7.2019 klo 15.00.

Opiskelija voi ottaa vastaan ainoastaan yhden uuden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Halutessaan jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimaansa opiskelupaikkaa, voi opiskelija ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan ehdollisesti.

Katso lisätietoja ehdollisesta opiskelupaikan vastaanotosta ja sijoittelusta Opintopolusta.

Oikaisuvaatimus

Hakija, joka ei ole tyytyväinen valintapäätökseen, voi hakea kirjallisesti oikaisua viimeistään 12.7.2019  siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisuvaatimus palautetaan siihen yliopistoon, johon hakija on pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoista.

Huom! Hakijan tulee määritellä oikaisupyynnössään, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Aalto-yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi