Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöt DIA-yhteisvalinnassa

DIA-yhteisvalinnassa otetaan vuoden 2016 valinnoissa käyttöön ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöt. DI-hakukohteissa kiintiö on vähintään 50 % aloituspaikoista, arkkitehtuurissa vähintään 20 %. Yliopistot ovat halutessaan voineet määritellä myös korkeammat kiintiöt. Voit tarkistaa hakukohdekohtaiset kiintiö kohdasta http://dia.fi/hakeminen-ja-hakukohteet/valintakiintioet-2016/

Kiintiöt viedään Opintopolkuun jokaiselle valintajonolle erikseen (valinta alkupisteiden, alku- ja koepisteiden ja pelkkien koepisteiden perusteella).

DIA-yhteisvalinnassa hyväksyttyjen ensikertalaisten määrä on ollut aina suhteellisen korkea, joten vuoden 2016 valinnoissa näillä kiintiöillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä hakijoille.

Vuonna 2015 DIA-yliopistoihin valittiin aidosti ensikertalaisia (ei aiempaa opiskelupaikkaa) hakijoita seuraavasti:

Aalto-yliopisto     69,5 % 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    84,5 % 
Tampereen teknillinen yliopisto       84,0 % 
Vaasan yliopisto  66,1 % 
Oulun yliopisto  67,5 % 
Åbo Akademi    75,0 % 
Turun yliopisto      77,1 % 
Yhteensä     74,8 % 

Huom! Aalto-yliopiston prosentissa otettu huomioon kaikki Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun hyväksytyt, joten todellinen prosentti tekniikan alalla on suurempi; myös Vaasan yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kohdalla prosentissa on otettu huomioon tiedekuntien kaikki hakuhakukohteet eli myös muitakin kuin DIA-yhteisvalinnan hakukohteet.