Valintojen kehittäminen

2020: Valintakokeet uudistuvat

Valinnassa kaksi eri valintaväylää: yhteispistevalinta ja koepistevalinta.

 

 • Ennakkotehtävät säilyvät
  • Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon
  • Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat suoraan piirustus- ja suunnittelukokeeseen
  • Jatkoon pääsystä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen piirustus- ja suunnittelukoetta

 

 • Piirustus- ja suunnittelukoe uudistuu
  • Koepäivät lyhenevät neljästä (4) päivästä kahteen (2) päivään
  • Koeaika enintään 7h per päivä (yhteensä 14 tuntia)
  • Kokeet pitävät sisällään piirustus- ja rakentelutehtäviä
  • Kokeen rakenne suunnitellaan uusiksi ja ilmoitetaan keväällä 2019

 

 • Matematiikan kokeen voi korvata yo-arvosanalla
  • Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä
   • Matematiikan yo-koe huomioidaan yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavissa pisteissä
  • Kynnysehdot:
   • Täyttääksesi kynnysehdon sinun on täytynyt kirjoittaa joko pitkästä matematiikasta vähintään arvosanan C tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosanan E
   • Jos täytät jommankumman näistä ehdoista, sinun ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen.
   • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa.
  • Mikäli et ole kirjoittanut yo-kokeista vaadittavia kynnysehtoja, sinun tulee käydä osoittamassa matematiikan osaaminen erillisessä matematiikan kokeessa. Sinun tulee täyttää matematiikan kokeelle erikseen asetettu kynnysehto, jotta sinut huomioidaan valinnassa.
   • Arkkitehtimatematiikan kokeen pisteytys ja kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syksyllä 2019
  • Matematiikan kokeessa aiemmin ollut karsivuus ennen piirustus- ja suunnittelukoetta poistuu ja matematiikan koe järjestetään piirustus- ja suunnittelukokeiden yhteydessä niille hakijoille, joiden täytyy todentaa matematiikan osaamisensa kokeella.
  • Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen arkkitehtimatematiikan koetta.

 

 • Luonnontieteen kokeen (maisema-arkkitehtuuri) voi korvata maantiedon yo-arvosanalla
  • Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä
   • Mikäli olet kirjoittanut maantieteen yo-kokeen, voit saada siitä pisteitä yhteispistevalinnan alkupisteytyksessä. Maantiedettä ei kuitenkaan huomioida 3 parhaan lisäksi, vaan pisteet maantieteen yo-kokeesta saa silloin, kun se kohdaltasi kuuluu 3 parhaan pisteytettävän aineen joukkoon.
  • Kynnysehto: Maantieteen yo-kokeesta vähintään M
  • Mikäli et ole kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai et täytä kynnysehtoa, voit todentaa osaamisesi luonnontieteen kokeella.
   • Luonnontieteen kokeen pisteytys ja vaadittava kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan syksyllä 2019
  • Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen luonnontieteen koetta.

 

 • Valintakokeet järjestetään peräkkäisinä päivinä:

 

Päivä 1

 

Päivä 2

 

Päivä 3

Aamupäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe

Aamupäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe

Aamupäivä:
Matematiikan koe
(jos ei täytä kynnysehtoa)

Iltapäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe

Iltapäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe

Iltapäivä:
Luonnontieteen koe
(jos ei täytä kynnysehtoa)

 

 • Yhteispistevalinnassa todistuksesta annettavat pisteet muuttuvat
  • Uusi pisteytys on kehitetty opiskelijavalintojen uudistamishankkeen pisteytyssuositusten pohjalta
  • Yhteispistevalinnassa pisteitä annetaan seuraavista tutkinnoista:
   • suomalainen ylioppilastutkinto
   • Suomessa tai ulkomailla suoritettu European Baccalaureate tai International Baccalaureate -tutkinto
   • Suomessa suoritettu RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinto
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa.
  • Todistuksesta annettavat pisteet tasapainotetaan valintakokeesta annettavien pisteiden kanssa. Painotus ei vaikuta eri aineiden välisiin painotuksiin pistetaulukossa.

 

Kaikilta huomioitavat aineet

L

E

M

C

B

A

Äidinkieliᵃ

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Lyhyt matematiikkaᵇ

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Pitkä matematiikkaᵇ

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

Kolme parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa seuraavista: 

Biologia

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

Filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

Kemia

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

Kieli, keskipitkäc

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

Kieli, pitkäc

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

Psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

Yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

a) äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä

b) pisteytyksessä huomioidaan paremmat pisteet tuottava arvosana lyhyestä tai pitkästä matematiikasta                     

c) kielenä huomioidaan mikä tahansa vieras kieli tai toinen kotimainen kieli    

Enimmäispisteet 161,0.

Hakijan todistuksesta saamat alkupisteet tullaan painottamaan valintakoepisteiden kanssa erikseen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Aineiden välinen painotus ei muutu.

Valintaperusteet vahvistetaan yliopistoissa ja julkaistaan Opintopolussa viimeistään syksyllä 2019.            

 

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteiden valintaprosessi vuodelle 2020:

undefined