Valintojen kehittäminen

2020: Todistusvalinta uudistuu, yhteispistevalinta poistuu

 • Hakija voi todistusvalinnassa tulla valituksi mihin tahansa toivomaansa DIA-hakukohteeseen, mikäli täyttää sen kynnysehdot.
  • Hakija voi tulla todistusvalinnassa valituksi esimerkiksi kuudennen hakutoiveen kohteeseen.
  • Hakija saa todistusvalinnan tulokset ennen valintakoetta. Mikäli hänelle tarjotaan todistusvalinnassa opiskelupaikkaa, hän voi päättää, ottaako vastaan tarjotun opiskelupaikan vai haluaako yrittää valintakokeen kautta tavoitella ylemmän hakutoiveen paikkaa.
  • Valintakokeeseen osallistuminen ei vie hakijalta mahdollisuutta todistusvalinnassa tarjottuun opiskelupaikkaan, ellei hän tule valituksi ylempään hakutoiveeseen valintakokeen kautta. Mikäli hakija ei tule valintakokeella hyväksytyksi ylempään hakutoiveeseen, hän voi ottaa vastaan todistusvalinnassa tarjotun opiskelupaikan.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, European Baccalaureate tai International Baccalaureate -tutkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet sekä RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinnon Suomessa suorittaneet hakijat.
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa.
 • Todistusvalinnassa pisteytetään ylioppilastutkinnosta pitkä matematiikka, äidinkieli sekä hakijan edun mukaisesti parempi arvosana fysiikasta tai kemiasta.
 • Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan järjestykseen pitkän kielen arvosanan perusteella.
 • Todistuksella valitaan hakukohteesta riippuen 60–80% hakijoista.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan vain pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat.
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa.
 • Todistusvalinnassa määritetään hakukohdekohtaiset kynnysehdot.
  • Kynnysehto voidaan asettaa pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta.
  • Kynnysehto on aina vähintään C, mutta se voidaan myös määrittää korkeammaksi.
  • Mikäli hakukohteeseen määritetään kynnysehto useammasta aineesta, riittää, että hakija täyttää yhden näistä.

Kaksi eri valintaväylää: todistusvalinta ja koepistevalinta.

 • Valintakoe säilyy 2019 uudistusten mukaisesti.
 • Valintakokeella valitaan hakukohdekohtaisesti vähintään 20% hakijoista.

Valintaperusteet vahvistetaan yliopistoissa ja julkaistaan Opintopolussa viimeistään syksyllä 2019.

 

Todistusvalinnan pisteytystaulukko vuodelle 2020:

Pisteitä voi saada kolmesta aineesta:

 • äidinkieli
 • pitkä matematiikka
 • hakijalle paremmat pisteet tuottava aine: fysiikka tai kemia

 

L

E

M

C

B

A

äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

fysiikka tai kemia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
Enimmäispisteet: 105,0

Tasapistesääntö: Pitkä kieli (mikä tahansa pitkä kieli: vieras kieli tai toinen kotimainen).

Kynnysehdot: Kaikilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoe. Lisäksi koulutuksilla on omia kynnysehtoja. Nämä kynnysehdot voivat olla pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta ja näissä arvosanavaatimus voidaan asettaa välille C-L. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi.

 

Päivitetty 6.6.2018